Phương trình - Quan hệ

Phương trình - Quan hệ

Updating Chương 1

Tác giả: Nguyễn Hà An

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 21/07/2016

Giới thiệu:
Phương trình - Quan hệ là tinh hoa của những lý tưởng của cuộc sống, là lý trí và cảm xúc. Từ giữa những điểm giống và khác nhau, “phương trình” và “quan hệ” đã hòa quyện lại với nhau, tạo thành một cặp khái niệm vô cùng đắt giá, chắt lọc. “Phương trình” - “quan hệ”, tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi suốt bao đời nay.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm