...

Passenger to Frankfurt

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn
ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
The first question put to an author, personally, or through the post, is: 'Where do you get your ideas from?' The temptation is great to reply: 'I always go to Harrods,' or 'I get them mostly at the Army & Navy Stores,' or, snappily, 'Try Marks and Spencer.'

Tắt Quảng Cáo [X]