...

Nước mắt ngày mưa

Tác giả: Key Royal

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: Hạo Thiên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Có người ví sinh mệnh con người với chiếc lá lìa cành mùa thu nhưng lúc chết đi nó đẹp lặng lẽ , còn con người thì sao? Phải chăng con người không được mạnh mẽ như chúng. Nếu đợi dòng chảy của thời gian , con giống như những chiếc lá ấy thì có lẽ con đã có đáp án riêng của cuộc đời mình phải không mẹ ?

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]