sach-dien-tu

Nước đời lắm nỗi

Tác giả: Phạm Duy Tốn

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Phạm Duy Tốn sinh năm 1883 tại Hà nội. Quê ở làng Phượng vũ, huyện Thường Tín, tỉnh Hà đông. Sau khi tốt nghiệp Trường thông ngôn 1901, làm phiên dịch tại Tòa thống sứ Bắc kỳ, sau đó thôi việc, viết báo. Phạm Duy Tốn là một người Tây học. Tuy ông không phản ánh những vấn đề lớn của dân tộc và thời đại, nhưng truyện ngắn của ông đã vẽ nên hiện thực xấu xa, đen tối của xã hội thuộc địa nửa phong kiến lúc bấy giờ Ông mất ngày 25/02/1924. Bút hiệu: Ưu Thời Mẫn, Ðông Phương Sóc, Thọ An.... Tác phẩm chính: "Bực mình" (1914) "Sống chết mặc bây" (1918) "Con người Sở Khanh" (1919) "Nước đời lắm nỗi"......

Bình luận (1)


24/02/2020 lúc 08:39


Tắt Quảng Cáo [X]