Những thế giới cô đơn

Những thế giới cô đơn

Updating Chương 1

Tác giả: Nguyễn Cẩm Tú

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng bản thảo: [email protected]

Ngày cập nhật: 10/03/2016

Giới thiệu:
Tôi tin rằng: Thế giới rộng lớn nơi có hàng tỷ người đang sinh sống này lại tồn tại những thế giới nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa… Đó chính là thế giới hiện hữu bên trong mỗi con người.

Thực ra thì, tôi luôn tự hỏi: “Mỗi con người CHÍNH LÀ một thế giới. Hay, BÊN TRONG mỗi con người là một thế giới?”

Thế giới của mỗi người là do chính họ tạo ra, hay giá trị của bản thân họ được quy định bởi chính thế giới ấy?

Nó sinh ra đồng thời với mỗi một cá nhân, hay chính cá nhân sinh ra nó?

Cái “thế giới nhỏ” ấy thực ra là được hình thành như thế nào?

Tôi không tìm được câu trả lời!

Nhưng tôi biết rằng:

Mỗi một thế giới đều mang những câu chuyện …

Mỗi một câu chuyện là một màu sắc rất riêng, và ẩn chứa những ý nghĩa của riêng nó.

Đó là lý do để tôi bắt đầu viết nên những câu chuyện của riêng mình.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm