...

Nhóm Lửa

Tác giả: Jack London

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Trời đã sáng mà vẫn âm u lạnh lẽo vô cùng. Anh rẽ khỏi con đường chỉnh dọc theo dòng sông Iu-con và leo lên bờ đất cao, nơi đây 1 con đường mòn ít người qua lại chạy lờ mờ về hướng đông, qua khu rừng thông bát ngát (Nguồn: http://motsach.info)