sach-dien-tu

Người Thăng Long

Tác giả: Hà Ân

Thể loại: Lịch sử - Chiến tranh

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Số là, năm 1980, ông công bố phần đầu cuốn Người Thăng Long, với nhân vật trung tâm là Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. Ông dự định sẽ cho ra mắt bạn đọc phần cuối, với nhân vật trung tâm là Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng, vào năm 1986. Ông mê nhân vật lịch sử này bởi cứ nghĩ đó là tác giả của bài Phóng cuồng ca với những câu rất mực cuồng phóng, ngạo đời, và thực tế là ông đã hoàn thành phần cuối cuốn truyện trên nền tảng các sự kiện xoay quanh tâm điểm là Trần Quốc Tảng. Ai ngờ lúc ông chuẩn bị mang bản thảo đi in thì Tạp chí Văn học lại xuất hiện một bài khảo cứu, xác định rằng Phóng cuồng ca là tác phẩm của Tuệ trung thượng sĩ Trần Tung. Cái tình thế tuế toái này, Hà Ân đã nói trong Lời mở đầu cuốn Khúc khải hoàn dang dở (NXB Hà Nội, 2002): "Thế là sụp đổ hết. Tôi định cứ công bố tác phẩm như vậy bất chấp về nghiên cứu là như thế nào. Trong lịch sử văn học thế giới đã chẳng có hiện tượng Koestler viết Spartacus, trong mỗi chương truyện đều có một câu đề từ trích từ sử biên niên, nhưng trong chương ông viết ngược lại với câu đề từ? Nhưng rồi tôi không làm điều đó vì nó ngược với cách thường viết của tôi, là các mấu cớ phải là chuyện có thực trong lịch sử. Phải bỏ phần đó và tôi viết lại phần cuối". Chỉ đến khi "gặp" Đỗ Vĩ - với một câu ngắn ngủn được ghi trong sử Trung Quốc, rằng ngày ấy tháng ấy năm ấy bắt được nội gián nước Việt tên là Đỗ Vĩ, đem giết - thì Hà Ân mới thực sự hoàn thành và cho ra mắt được phần cuối của cuốn Người Thăng Long. Quãng thời gian giữa hai phần của cuốn sách là 20 năm! (Nguồn: vnthuquan.org)

Tắt Quảng Cáo [X]