Ngoài kia có gì lúc nửa đêm

Ngoài kia có gì lúc nửa đêm

Updating Chương 1

Tác giả: Lê Hoài Đăng

Thể loại: Thơ

Người đăng bản thảo: Kieu Van

Ngày cập nhật: 19/03/2016

Giới thiệu:
Những chú chó chạy rông
Những bóng hình bốn chân
Gầy giơ xương
In bóng mặt đường
Lác từng mảng lớn
Rướm máu cô đơn
Ẩn hiện giữa đêm trường…

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm
Tắt Quảng Cáo [X]