...

N or M

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Sách này đã được mượn hết. Vui lòng mượn sách khác
Giới thiệu:
Tommy Beresford removed his overcoat in the hall of the flat. He hung it up with some care, taking time over it. His hat went carefully on the next peg. He squared his shoulders, affixed a resolute smile to his face and walked into the sitting room where his wife sat knitting a Balaclava helmet in khaki wool.

Tắt Quảng Cáo [X]