...

Murder in Mesopotamia

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
The events chronicled in this narrative took place some four years ago. Circumstances have rendered it necessary, in my opinion, that a straightforward account of them should be given to the public.

Tắt Quảng Cáo [X]