...

Mrs McGinty's Dead

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Hercule Poirot came out of the Vielle Grand'mère restaurant into Soho. He turned up the collar of his overcoat through prudence, rather than necessity, since the night was not cold. “But at my age, one takes no risks,” Poirot was wont to declare.

Tắt Quảng Cáo [X]