...

Một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Tác giả: Cao Thị Bích Liên

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Các phương pháp kiểm thử cơ bản, các kỹ thuật và chiến lược kiểm thử phần mềm.