...

Morning Noon & Night

Tác giả: Sidney Sheldon

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
The Stanford family is one of the most respected in America - but behind the facade of fame and glamour lies a hidden web of blackmail, drugs and murder.. When Harry Stanford, one of the wealthiest men in the world, mysteriously drowns while cruising on his yacht off the rugged

Tắt Quảng Cáo [X]