...

Longman Student Grammar of Spoken and Written English

Tác giả: Douglas Biber

Thể loại: Giáo trình – Học liệu

Nhà xuất bản: Longman

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
Đây vừa là cuốn sách giáo khoa, vừa là một cuốn sách tham khảo hữu ích dành tặng cho giáo viên cũng như tất cả các bạn sinh viên muốn học tập và nghiên cứu chuyên sâu về tiếng Anh. Nội dung cuốn sách đã được đơn giản hóa và sắp xếp lại theo nội dung của cuốn LGSWE. Kèm theo đó là những ví dụ minh họa đơn giản thay thế cho những ví dụ phức tạp trong LGSWE, cùng với cách vận dụng ngữ pháp linh hoạt.

Không có sách nào