Lòng tin

Lòng tin

Kết thúc Chương 1

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Thể loại: Hồi ký

Người đăng bản thảo: Hạo Thiên

Ngày cập nhật: 29/12/2015

Giá:    Miễn phí

Giới thiệu:
Nếu cứ cho rằng mình không thể thay đổi được gì, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được niềm tin để thực hiện ngay cả khi điều đó là có thể. Niềm tin giúp ta có động lực, sức mạnh để sống và làm việc. Nếu không có niềm tin thì không có sợi dây kết nối giữa người với người. Mọi việc sẽ chẳng thành. Tôi nghĩ rằng:' Có niềm tin, mọi việc đều có thể đi tới thành công'.

Có lẽ là yêu
Có lẽ là yêu
Tắt Quảng Cáo [X]