...

Long Phù

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Thể loại: Kiếm Hiệp

Người đăng sách: Đặng Thanh Thảo

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, long xà cùng nổi lên, ai là chân long, ai lại là mãng xà? Hoặc là thiên địa chúng sinh, đều có thể thành rồng? Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, yêu tộc, thượng cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội. (Nguồn: truyencuatui.net)

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]