...

Lolita

Tác giả: Vladimir Nabokov

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng sách: Đặng Thanh Thảo

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
"Lolita, ánh sáng của đời tôi, ngọn lửa nơi hạ bộ của tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi. Lo-lee-ta: đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, khẽ đập vào răng ba tiếng. Lo. Li. Ta. Buổi sáng, em là Lo, ngắn gọn là Lo thôi, đứng thẳng cao một mét bốn mươi sáu, chân đi độc một chiếc tất. Mặc quần thụng trong nhà, em là Lola. Ở trường học, em là Dolly. Trên dòng kẻ bằng những dấu chấm, em là Dolores. Nhưng trong vòng tay tôi, bao giờ em cũng là Lolita."

Bình luận (2)


Đinh Thảo Loan
18/08/2015 lúc 15:16


Đặng Khánh Linh
18/08/2015 lúc 17:08


Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]