...

Liabilities and Equity

Tác giả: Larry M. Walther; Christopher J. Skousen

Thể loại: Kế toán & Tài chính

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
This book is the fourth of seven books which introduces the basic principles of accounting.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]