...

Let's go begin Student

Tác giả: Oxford University Press

Thể loại: Sách Tiếng Anh

Người đăng sách: Lâm Hương

Ngôn ngữ: English

Có trên thư viện

ENGLISH FOR FUN Xem    Mượn

Giới thiệu:
Let's Go Begin là sách học Tiếng Anh trẻ em được xuất bản bởi Oxford University Press, gồm Let's Go Begin Student's Book, Let's Go Begin WorkBook, Let's Go Begin Audio CD và Let's Go Begin CD-ROM, giúp trẻ phát triển đầy đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết hiệu quả.

Bình luận (1)


Trịnh Hoa
19/01/2016 lúc 16:20


Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]