sach-dien-tu

Less Than Zero

Tác giả: Bret Easton Ellis

Thể loại: Tiểu thuyết

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Less Than Zero is the debut novel of Bret Easton Ellis, published in 1985. It was his first published effort, released while he was 21 and still in college.

Tắt Quảng Cáo [X]