sach-dien-tu

Lệ Thanh Thi Tập

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Thể loại: Thơ

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Cô em con dì, Tôn Đức kể lại: Mỗi lần vào bàn học buổi tối, anh thường lẩm bẩm những tiếng nghe rất kỳ lạ: bằng, bằng, trắc trắc… Đến nay đọc thơ anh, mới biết là anh học niêm luật thơ Đường (thất ngôn bát cú). Lệ Thanh thi tập gồm nhiều thơ Đường, phần lớn thể thất ngôn bát cú mà đã viết ra trong thời kỳ còn họ trường Pellerin ở Huế. Toàn bộ bản thảo đã được đóng lại thành tập và đã bị ông Quách Tấn lấy mang

Bình luận (2)


Ruby Nguyễn
13/08/2015 lúc 13:50


Đào Thanh Vân
24/12/2015 lúc 10:45


Tắt Quảng Cáo [X]