...

Large Scale Data Handling in Biology

Tác giả: Karol Kozak

Thể loại: Chăm sóc sức khỏe & Y tế

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
Data Handling in Biology--the application of computational and analytical methods to biological problems--is a rapidly evolving scientific discipline.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]