...

Lập trình C++

Tác giả: Lê Phú Hiếu

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên thư viện

IT BOOKS Xem    Mượn

Giới thiệu:
Ngôn ngữ lập trình (Programming language) là hệ thống các ký hiệu cho phép mô tả các quy trình tính toán dưới dạng văn bản. Các thành phần cơ bản của NNLT bao gồm: • Bộ kí tự (character set) hay bảng chữ cái dùng để viết chương trình. • Cú pháp (syntax) là bộ quy tắc để viết chương trình. • Ngữ nghĩa (semantic) xác định ý nghĩa các thao tác, hành động cần phải thực hiện, ngữ cảnh (context) của các câu lệnh trong chương trình.

Tắt Quảng Cáo [X]