...

Lần này cấp trên quy định...

Tác giả: Vũ Công Chiến

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đã bước sang tháng cuối cùng của mùa mưa. Trung đội chúng tôi được lệnh rời chốt, rút về hậu cứ. Thế là kết thúc 26 ngày nằm trên chốt Thê-va-đa, một chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Tắt Quảng Cáo [X]