...

Lam Sơn thực lục

Tác giả: Nguyễn Trãi

Thể loại: Lịch sử - Chiến tranh

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Lam Sơn thực lục là tác phẩm ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống nhà Minh (1418-1427). Nguyên bản bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi viết, Lê Lợi đề tựa. Tuy người đời sau có sửa chữa, thêm bớt, Lam Sơn thực lục vẫn là tài liệu có giá trị lịch sử chân thực.