...

Kỹ Nghệ Lấy Tây

Tác giả: Vũ Trọng Phụng

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Ai đã từng đọc qua sách “Cạm bẫy người” chắc cũng nhận thấy rằng ngòi bút phóng sự của ông Vũ Trọng Phụng đã nói tới một độ rất cao trong nghệ thuật. Không những ngòi bút ấy đã ghi được sự thực, lại còn ghi được cả cái thực trạng của sự thực nữa: ghi được cái trạng thái biến hiện trong chớp mắt, cái trạng thái phức tạp hỗn độn và bình dị linh hoạt của sự thực hàng ngày xô đẩy quanh mình. Nếu phải giới thiệu với quốc dân thiên “Kỹ nghệ lấy Tây” về phương diện

Bình luận (2)


Lâm Thị Sen
23/05/2015 lúc 15:07

:D. Đoc thay buon cuoi qua


Ruby Nguyễn
05/09/2015 lúc 09:44

Thời buổi ấy gây cho chúng ta nhiều điều bi phẫn, nhưng đứng vào phương diện một nhà cầm bút, thì buổi đời lại mở ra được nhiều đất mới để vun trồng tài nghệ. Thời buổi ấy chứng kiến một biến đổi lạ lùng, không có hai trong lịch sử. Chỉ trong vòng ngoài năm mươi năm, bao nhiêu lề thói, bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu hình dạng của bốn nghìn năm, phải phá huỷ đi gần hết. Vậy hiện tượng của cuộc biến đổi ấy như thế nào, sức xung đột của Đông Tây ảnh hưởng vào đời sống vật chất và tinh thần của xã hội ra sao, há chẳng phải là những điều nên mô tả cho đời sau biết ư?