...

King Leopold's Soliloquy

Tác giả: Mark Twain

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
Leopold II is the absolute Master of the whole of the internal and external activity of the Independent State of the Congo. The organization of justice, the army, the industrial and commercial

Tắt Quảng Cáo [X]