...

Kịch Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng

Thể loại: Kịch

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Open Library Đã đóng cửa
Giới thiệu:
Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản vừa có một giấc mơ thú vị. Chàng mê thấy chính tay mình băt sống được Sài Thung, tên sứ hống hách của nhà Nguyên, khinh nước Nam bằng nửa con mắt. Tháng trước, Sài Thung sang sứ, tự tiện qua Tư Cấm Thành, ngang nhiên cưỡi…

(Nguồn: http://manybooks.net/)