...

KIẾN TRÚC ADO.NET VÀ MÔ HÌNH 3 TẦNG TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

Tác giả: Đỗ Ngọc Cường

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Kiến trúc ADO.NET ADO.NET sử dụng kiến trúc nhiều tần xoay quanh một vài khái niệm chính như là Connection, Command, và các đối tượng DataSet Một trong những điểm khác biệt nhất giữa ADO.NET với một vài công nghệ CSDL khác là cách mà ADO.NET tương tác với các loại nguồn dữ liệu khác: tập tin văn bản, excel, XML, cở sở dữ liệu (CSDL)

Tắt Quảng Cáo [X]