...

Introduction to Cognitive Neuroscience

Tác giả: Iiro P. Jääskeläinen

Thể loại: Chăm sóc sức khỏe & Y tế

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
Cognitive neuroscience is an exciting and a relatively new area of research into the neural basis of the human mind.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]