...

Hydrocarbons

Tác giả: Prof. Dr J. Clifford Jones

Thể loại: Kỹ thuật dầu khí

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
The book is concerned with properties such as density, refractive index, acoustic impedance and electrical conductivities of hydrocarbon substances.

Không có sách nào

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]