Quy định và hình thức thanh toán

Người mua có thể lựa chọn các cách thức thanh toán khác nhau bao gồm: Tiền tích lũy, các công cụ thanh toán (chuyển khoản qua ngân hàng, chuyển tiền trực tiếp, thanh toán bằng điện thoại…)

Tiền tích lũy được người dùng nạp vào hệ thống, khi mua sản phẩm tài khoản của người mua được trừ, số tiền được chuyển sang tài khoản tích lũy của người bán.

Người bán có thể rút tiền và thực hiện các hoạt động thanh toán với Công ty VIEGRID theo quy định tại hợp đồng

Tắt Quảng Cáo [X]