Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập: Dữ liệu chủ yếu được thu thập trên www.viebooks.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên).

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.  Đồng thời thông báo kịp thời về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Mục đích và phạm vi sử dụng: www.viebooks.com sử dụng thông tin thành viên để:

  • Cung cấp các dịch vụ, tiện ích;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và www.viebooks.com;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong các trường hợp đặc biệt.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ban quản trị www.viebooks.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ: Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu dữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.viebooks.com.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Ban quản lí website www.viebooks.com – Công ty Cổ phần truyền thông và công nghệ Viegrid. Phòng 1805, 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân: Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản  và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.viebooks.com thực hiện việc này. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân về địa chỉ email [email protected] Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.viebooks.com sẽ xác nhận lại thông tin, trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  • Thông tin cá nhân của Thành viên trên www.viebooks.com được www.viebooks.com cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công tổn hại dữ liệu cá nhân thành viên, www.viebooks.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Ban quản lý www.viebooks.com yêu cầu các thành viên khi đăng ký mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh thư nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý www.viebooks.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Tắt Quảng Cáo [X]