...

Hồi ức người lính - Tập 1

Tác giả: Vũ Công Chiến

Thể loại: Hồi ký

Người đăng sách: Hạo Thiên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Lứa tuổi chúng tôi sinh ra trong những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi được lớn lên trong những ngày hòa bình. Miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, trong khi miền Nam bị chia cắt, nằm trong tay chính quyền Việt Nam Cộng hòa, dưới sự chi viện của Mỹ. Chúng tôi đã sống trong thời kỳ bao cấp đầy gian khó, đã được học trong những ngôi trường mái ngói đỏ tươi mới xây dựng khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, và cả dưới những mái nhà tranh vách đất của những lớp học nơi sơ tán khi Mỹ leo thang chiến tranh đưa máy bay ra đánh phá miền Bắc từ năm 1965. Chúng tôi trưởng thành khi đất nước đang còn khói lửa ở cả hai miền. Với nghĩa vụ làm trai, lớp lớp chúng tôi đã lên đường cầm súng tiếp bước cha anh chiến đấu trong những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh để thống nhất đất nước. Chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng rất nhiều năm sau, thế hệ sau và cả những bạn bè cùng người thân đều muốn hỏi, tôi đã làm gì trong chiến tranh. Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng cầm súng chiến đấu chắc là ở đâu đâu đó thôi, và với ai đó thôi, còn tôi chắc ngồi bàn giấy. Điều đó cũng dễ hiểu, vì ngay cả trong lớp đại học của tôi có tới hai chục người lính về học, nhưng ngoại trừ tôi thì không có ai cầm súng ở chiến trường. Thế nên ai cũng nghĩ tôi cũng như họ, và người ở xa hơn thì lại càng hiểu khác vu vơ hơn. Với suy nghĩ đơn giản, nếu những người trong cuộc không viết ra thì làm sao để mọi người biết,trong chiến tranh, chúng tôi đã sống và chiến đấu thực sự như thế nào. Bởi vậy với tư cách cá nhân, với con mắt nhìn của một người lính bình thường, tôi viết lại Hồi ức này. Những trang viết được bắt đầu vào tháng 4 năm 2009, kỷ niệm 34 năm ngày chiến thắng 30/4/1975, nên Hồi ức của tôi mang tên "Ngày này 34 năm trước…"

Tắt Quảng Cáo [X]