sach-dien-tu

Hồi Ký

Tác giả: Trần Văn Giàu

Thể loại: Hồi ký

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Mua sách điện tử    0 ₫

Giới thiệu:
Tôi viết tập “hồi ký” này từ cuối những năm 1970. V iết xong, tôi nhờ anh em ở Long An ̶tỉnh nhà ̶đánh máy; ý muốn viết hồi ký để con cháu xem chớ không phải để in ra thành sách, vì trong hồi ký có lắm chuyện “không lấy gì làm hay”, buồn nữa là khác. Nhưng vài ba anh em Long An, không xin phép tôi, tự ý đánh máy thêm mấy bản, chỉ giao lại cho tôi hai bản, họ giữ mấy bản tôi không biết, nhưng tôi được biết họ đã chuyền tay đọc khá rộng. Nhiều bạn bảo tôi cứ phát hành tập hồi ký này đi. Tôi không ưng. Có lý do... (Nguồn: http://manybooks.net/)

Tắt Quảng Cáo [X]