...

Hồi Ký Lý Quang Diệu

Tác giả: Lý Quang Diệu

Thể loại: Hồi ký

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: Việt Nam

Open Library Đã đóng cửa
Giới thiệu:
“ Câu chuyện Singapore" là hồi ký của Thủ tướng Lý Quang Diệu viết về quá trình độc lập của đất nước Singapore và những nỗ lực phấn đấu của bản thân ông để lãnh đạo đất nước . Khởi đầu từ những ngày đảo quốc này còn là thuộc địa của nước Anh, rồi đến những năm tháng người dân Singapore phải sống dưới sự chiếm đóng của quân Nhật .

(Nguồn: http://manybooks.net/)

Bình luận (1)


viebooks.com
28/03/2016 lúc 17:16


Tắt Quảng Cáo [X]