...

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tác giả: Ngô Gia Văn Phái

Thể loại: Lịch sử - Chiến tranh

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Học

Người đăng sách: Phạm Thúy

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi,ghi chép về sự thống nhất đất nước của vương triều nhà lê.Đây là tác phẩm biết theo thể chí - 1 lối văn ghi chép sự vật, sự việc, do một số tác giả kế tục nhau viết, trong những thời điểm khác nhau. Toàn bộ tác phẩm gồm có 17 hồi. Bảy hồi đầu là phần chính biên do Ngô Thì Chí viết, mười hồi tiếp theo là phần tục biên, trong đó có 7 hồi được cho là Ngô Thì Du viết, còn 3 hồi cuối cùng viết có tính chất chắp vá, lại có cả những sự việc thời Tự Đức, tương truyền do Ngô Thì Thuyết (có người đọc là Thiến), còn các nhà nghiên cứu cho là có thể của một tác giả vô danh khác

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]