...

Hoàng Hậu Rắc rối

Tác giả: Winny

Thể loại: Tiểu thuyết

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: Kieu Van

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Linh San- cô gái chuyên làm chuyện xấu ở hiện đại, bị người khác trả thù. CHẾT.
Cô xuyên vào xác của tiểu Nha Đầu thời cổ đại.
Quyết định đổi đời, từ ăn mày lên thành bà chủ thanh lâu, sòng bạc.
Đất nước vốn quốc thái dân an, hoàng thượng liền ra tay dẹp loạn.
Tuy mê tiền, mê trai đẹp, hâm tửng, nhưng cô luôn hành hiệp trự nghĩa, lấy của tham quan chia cho dân lành. Bênh vực kẻ hầu người hạ, nô tì, thái giám. . .
Phải đấu đá với dàn hậu cung ngày một gia tăng, còn phải đối đầu với hoàng thái hậu. Thật điên người!
Các người, muốn giành chồng ta, muốn đuổi ta ra khỏi hoàng cung, không dễ đâu! Bà chủ thanh lâu đâu phải "hữu danh vô thực"...
Lên nhầm kiệu hoa, thay đổi số phận. . .
Một đám nam nhân xoay quanh cũng không phải điềm lành.
Vương Kim, Phương Bạch Hàn, Sở Lâm Vũ, Liêu Kinh Bảo ai cũng có điểm tốt...
Nhưng số cô đã định, kiếp này phải làm hoàng hậu. . .
(Nguồn: SanTruyen.com)

Không có sách nào