...

Hỏa Anh chi Viêm Đế

Tác giả: Nga Là Hái Hoa Tặc

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Truyện đọc đã ghiền, chẳng thèm trọng sinh vào gia tộc nào cả, chẳng chuyển thế vào Naruto hay Sasuke. Chuyển sinh vào một gia tộc xuống dốc, từ nhỏ khổ luyện một mình, khi tới 5 tuổi làng bị cửu vĩ tấn công. Nv9 bị tuyển làm thùng phong ấn, sau đó bởi vì... (đọc thì biết) lấy được 1/2 charka của cửu vĩ mà chạy trốn, cha bị giết. Nv9 quyết tâm báo thù rửa hận. Đi tu luyện khắp đại giang nam bắc, có thể nói nv9 là dạng toàn tài bái Tsunade học quái lực, y thuật, bái lão già dê sư phụ Naruto học nhẫn thuật, trao đổi bí thuất, cấm thuật cùng Orochimaru, gia nhập Akatsuki đánh làng lá sau đó lại phản về làng lá rồi lại giết hokage trở về Akatsuki. Nv9 tu luyện hỏa hệ, dùng hỏa làm nền tảng khai phá nhiều thuật kinh khủng. (Nguồn: truyencuatui.net)

Không có sách nào