Hình học - Vị trí tương đối

Hình học - Vị trí tương đối

Updating Chương 1

Tác giả: Ngô Quang Khánh

Thể loại: Thể loại khác

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 30/07/2016

Giới thiệu:
Vị trí tương đối trong hình học đã đem đến một kết quả bất ngờ không chỉ dừng lại ở cách xếp origami mà nó đã được các nhà khoa học tận dụng. Đó là robot siêu nhỏ, mẫu vật có thể nuốt được qua đường tiêu hóa. Nhiệm vụ chính của robot này là thực hiện các ca tiểu phẫu trong cơ thể con người mà không dùng đến dụng cụ y tế trợ giúp như dao, kéo,...

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm