...

Hình học - Họa hình phần 2

Tác giả: Vũ Hoàng Thái

Thể loại: Giáo trình – Học liệu

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Tiếp nối phần 1, phần 2 "Hình học - Họa hình" gồm nội dung các chương: chương 6 - đường và mặt cong, chương 7 - một số bài toán về vị trí đường và mặt, chương 8 - khai triển các mặt, chương 9 - phương pháp hình chiếu trục đo.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]