...

Hình học - Họa hình phần 1

Tác giả: Vũ Hoàng Thái

Thể loại: Giáo trình – Học liệu

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Hình học - Họa hình của tác giả Vũ Hoàng Thái gồm có 3 phần, 9 chương. Sau đây là phần 1 ebook với các chương sau: chương 1 - điểm, chương 2 - đường thẳng, chương 3 - mặt phẳng, chương 4 - phương pháp biến đổi hình chiếu, chương 5 - đa diện.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]