...

Hercule Poirot's Christmas

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
December 22nd Stephen pulled up the collar of his coat as he walked briskly along the platform. Overhead a dim fog clouded the station. Large engines hissed superbly, throwing off clouds of steam into the cold raw air. Everything was dirty and smoke-grimed.

Tắt Quảng Cáo [X]