...

Hearts of Three

Tác giả: Jack London

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Có trên nhà sách

Viegrid Sách điện tử    0 ₫

Có trên thư viện

VieGrid Xem    Mượn

Giới thiệu:
EVENTS happened very rapidly with Francis Morgan that late spring morning. If ever a man leaped across time into the raw, red drama and tragedy of the primitive and the medieval melodrama of sentiment and passion of the New World Latin, Francis Morgan was destined to be that man, and Destiny was very immediate upon him.

Tắt Quảng Cáo [X]