...

Harry Potter và tù nhân ngục Akazaban

Tác giả: J.K.ROWLING

Thể loại: Tiểu thuyết

Người đăng sách: Hạo Thiên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Harry Potter là một thằng bé không bình thường về nhiều phương diện . Một trong những ñiểm không bình thường ñó là nó rất ghét mùa hè, ghét hơn bất cứ quãng thời gian nào khác trong năm. Một ñiều bất thường khác nữa là nó rất muốn làm bài tập, nhưng lại phải làm bài trong bí mật, vào giữa ñêm hôm khuya khoắt . Và cuối cùng, chỉ vì ngẫu nhiên mà nó trở thành phù thủy . Lúc này ñã gần nửa ñêm. Harry ñang nằm sấp trên giường, tấm chăn trùm phía trên ñầu như một cái lều con, tay cầm ñèn pin, một quyển sách bìa da bự (Một Trang sử Pháp thuật, của Adabert Waffling) ñể mở, tựa trên cái gối . Harry dùng ñầu nhọn của cây viết lông ñại bàng dò lần ñến cuối trang sách, cau mày tìm kiếm cái gì ñó khả dĩ giúp nó viết ñược bài luận văn ñược ra ñề là "Hãy bình luận ý kiến sau: Thiêu sống phù thuỷ ở thế kỷ mười bốn là chuyện hoàn toàn vô nghĩa ." ðầu bút của Harry Potter dừng ở dòng ñầu của một ñoạn văn. Nó ñẩy nhẹ cặp mắt kiếng tròn trên sống mũi, rọi cây ñèn pin sát vô quyển sách và ñọc: Vào thời Trung cổ, những người không có phép thuật (thường ñược gọi là Muggles) rất sợ những gì huyền bí, nhưng thực ra họ không biết phân biệt ñâu là phù thuỷ thật, ñâu là giả . Trong vài trường hợp hiếm hoi mà họ bắt ñược một phù thuỷ thật hay pháp sư thật, thì việc thiêu sống những phù thuỷ hay pháp sư này cũng chẳng ñem lại hiệu quả gì ñáng kể . Các phù thuỷ hay pháp sư chỉ cần trấn một lá bùa sơ ñẳng Lạnh-Hoá-Lửa, rồi giả ñò quằn quại ñau ñớn, trong khi cảm giác thực của họ là nhồn nhột và rất ñã ngứa . Trong thực tế, mụ phù thuỷ Wendelin khoái bị thiêu sống ñến nỗi mụ ñã tự ñể cho mình bị bắt không dưới bốn mươi bảy lần dưới những hình thức cải trang khác nhau

Không có sách nào