Hạnh phúc mãi trong ta

Hạnh phúc mãi trong ta

Updating Chương 1

Tác giả: Thúy Diễm

Thể loại: Truyện ngắn

Người đăng bản thảo: Đặng Thanh Thảo

Ngày cập nhật: 01/09/2016

Giới thiệu:
Sống trong một cái xã hội mà nó cho là buồn buồn chấm thêm cái vị vừa đắng vừa ngọt trong chocolate đã rèn nó khá nhiều sự rắn rỏi và lòng thì nặng nỗi hờn đời, lắm lúc giống bà cụ non nhưng cũng nhiều khi trẻ con ra mặt. Nó cũng không rõ chính nó, đôi lúc nhẫn tâm, đôi lúc lại đầy thương cảm.

Nội Tôi
Nội Tôi
Giao cảm
Giao cảm