...

Giữ lấy đất này

Tác giả: Huy Phương

Thể loại: Thể loại khác

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Giặc rút đi rồi nhưng cái nọc độc của chúng còn lại, như ngọn đèn lụt dầu vẫn còn cố nhoi lên. Chợ làng Đông, Bến Cốc, Xóm Giáo làng Dương đâu đâu cũng có bọn tay sai của giặc cài lại tuyên truyền dụ dỗ đi Nam. Chúng bảo với bà con: Việt Minh đầu ngọt sau đắng. Ở đây rồi nó bắt lên rừng đi phu cả làng. Sao bằng vào Nam, cụ Ngô cấp ruộng cấp trâu cho...

Tắt Quảng Cáo [X]