...

Giáo trình quy hoạch tuyến tính phần 1

Tác giả: TS.Võ Văn Tuấn Dũng

Thể loại: Giáo trình – Học liệu

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: English

Giới thiệu:
Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 do TS. Võ Văn Tuấn Dũng biên soạn bao gồm 3 chương trình bày về những thông tin tổng quan của quy hoạch tuyến tính, một số bài toán quy hoạch tuyến tính và tính chất của các bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

Không có sách nào