...

Giáo trình Lập trình ứng dụng quản lý trên Web

Tác giả: Đại học khoa học Tự nhiên

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam


Mượn

Giới thiệu:
Web Programming Language (Ngôn ngữ lập trình Web): Ngôn ngữ được viết theo phong cách lập trình (khác so với HTML - ngôn ngữ đánh dấu) để hỗ trợ và tăng cường các khả năng của Web. • Cho phép điều khiển các phần tử của trang Web dễ dàng hơn. • Chúng ta có một số ngôn ngữ lập trình Web như là: ASP, ASP.Net, PHP, JSP .. lap

Tắt Quảng Cáo [X]