...

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Đặng Xuân Thọ

Thể loại: Công nghệ thông tin

Người đăng sách: [email protected]

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật • Khái niệm bài toán • Khái niệm về giải thuật (thuật toán, thuật giải). • Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. • Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan • Khái niệm về cấu trúc dữ liệu. • Định nghĩa kiểu dữ liệu. • Các kiểu dữ liệu.

Không có sách nào

Tắt Quảng Cáo [X]